ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ - ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ

«Ενέδρα» για φοροφυγάδες με τον επαγγελματικό λογαριασμό

Άνοιξε από σήμερα η εφαρμογή στην ηλεκτρονική πύλη της Εφορίας, το TAXISnet, όπου καλούνται οι επαγγελματίες και επιχειρήσεις όλων των κατηγοριών να δηλώσουν τον επαγγελματικό τους λογαριασμό, μέσω του οποίου δέχονται πληρωμές μέσω καρτών (δηλαδή με τα γνωστά και υποχρεωτικά – για πολλούς- POS) και με άλλες μορφές ηλεκτρονικού χρήματος (συναλλαγές μέσω ίντερνετ κλπ).

Οι επαγγελματίες πρέπει να δηλώσουν στην Εφορία τον επαγγελματικό λογαριασμό ή τους επαγγελματικούς λογαριασμούς σε μορφή IBAN. Στο λογαριασμό που θα δηλωθεί, οι επαγγελματίες θα συνδέσουν τα τερματικά POS, όπου δέχονται τις εισπράξεις της μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής αλλά εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές με μετρητά.

Η δήλωση γίνεται στην εφαρμογή μητρώου Επαγγελματικών Τραπεζικών Λογαριασμών στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Τι είναι ο επαγγελματικός λογαριασμός

Στον επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό, οι υπόχρεοι επαγγελματίες αποδέχονται συναλλαγές που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής όπως, ενδεικτικά, μέσα πληρωμής με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές με μετρητά.

Οι συναλλαγές που διενεργούνται μέσω του Επαγγελματικού Λογαριασμού αφορούν αποκλειστικά την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου.

Πώς δηλώνεται ο επαγγελματικός λογαριασμός

H είσοδος του χρήστη στην εφαρμογή όπου δηλώνεται ο επαγγελματικός λογαριασμός πραγματοποιείται από το δικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. μέσω του TAXISnet με τα διαπιστευτήρια που διαθέτει για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. Κατά την πρόσβαση, επιβεβαιώνεται ότι ο Χρήστης είναι επιχείρηση/επιτηδευματίας.

H είσοδος του Χρήστη στην εφαρμογή πραγματοποιείται από τον δικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. μέσω του TAXISnet, με τα διαπιστευτήρια που διαθέτει για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. Κατά την πρόσβαση, επιβεβαιώνεται ότι ο Χρήστης είναι επιχείρηση/επιτηδευματίας.

Στην αρχική σελίδα της εφαρμογής υπάρχουν οι εξής επιλογές:

Διαχείριση Επαγγελματικού Τραπεζικού Λογαριασμού
Ιστορικό Μεταβολών
Επιλογή Ρόλου (εμφανίζεται μόνο εάν ο Χρήστης διαθέτει και άλλους ρόλους στο TAXISnet, π.χ. λογιστής)
Επιπλέον, εμφανίζονται σε πίνακα τα ακόλουθα στοιχεία:
Επαγγελματικός λογαριασμός σε μορφή ΙΒΑΝ, εφόσον έχει δηλωθεί.
Τράπεζα που τηρείται ο κάθε επαγγελματικός λογαριασμός (εφόσον υπάρχουν πάνω από ένας)
Ημερομηνία Δήλωσης του επαγγελματικού λογαριασμού
Κατάσταση του επαγγελματικού λογαριασμού: Αν ο λογαριασμός είναι ήδη καταχωρημένος, τότε εμφανίζεται σε κατάσταση είτε «Επιβεβαιωμένος» είτε «Προς επιβεβαίωση».
Πατώντας επάνω στον αριθμό ΙΒΑΝ, εμφανίζονται οι λεπτομέρειές του σε αναδυόμενο παράθυρο.
Εφόσον υπάρχει πάνω από ένας λογαριασμός, τότε για κάθε νέο λογαριασμός, ο επαγγελματίας θα πρέπει να εισάγει τον ΙΒΑΝ και επιλέγει την Ομάδα Δαπανών στην οποία θα πρέπει να εντάσσονται οι κινήσεις του λογαριασμού αυτού.

Οι Ομάδες Δαπανών μπορεί να είναι κάποια ή κάποιες από τις Γενικές δαπάνες, Ιατρικές δαπάνες, Φαρμακευτικές δαπάνες, Εμπορία Οχημάτων και Λειτουργία Συνεργείων, ανάλογα με τις δραστηριότητες της επιχείρησης.

Στο τέλος, ο επαγγελματίας επιβεβαιώνει ή ακυρώνει την καταχώρηση.

Στην περίπτωση που επιλεγεί Ακύρωση, ο επαγγελματίας επιστρέφει στην Αρχική Οθόνη.

Στην περίπτωση που επιλεγεί Επιβεβαίωση, πραγματοποιείται η ακόλουθη επεξεργασία:

Επαλήθευση των ψηφίων ελέγχου του IBAN.

Έλεγχος αν ο λογαριασμός είναι ήδη καταχωρημένος από τον ίδιο τον επαγγελματία.

Αναζήτηση και εμφάνιση της ονομασίας της Τράπεζας. Αν ο ΙΒΑΝ που εισάγει ο επαγγελματία ανήκει σε ελληνική Τράπεζα, τότε συμπληρώνεται αυτόματα το όνομα της Τράπεζας στην οποία ανήκει ο λογαριασμός.

Έλεγχος αν ο λογαριασμός έχει ήδη δηλωθεί ως επαγγελματικός λογαριασμός από άλλον επιτηδευματία και αν αυτή η ιδιότητα παραμένει σε ισχύ.

Εφόσον οι έλεγχοι είναι επιτυχείς, εμφανίζεται οθόνη επιβεβαίωσης ως ακολούθως:

Πατώντας το πλήκτρο Διόρθωση Στοιχείων, επιστρέφουμε στην προηγούμενη οθόνη, ενώ με το πλήκτρο καταχώρηση ολοκληρώνεται η καταχώρηση του επαγγελματία.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα διαγραφής του επαγγελματικού λογαριασμού αλλά και παρακολούθησης του ιστορικού των καταχωρήσεων και μεταβολών.

Οι επαγγελματίες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Οι δικαιούχοι πληρωμής (ελεύθεροι επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις, εταιρείες) υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά τον ή τους Επαγγελματικό/ούς Λογαριασμό/ούς στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ με τους κωδικούς που χρησιμοποιούν για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.
Στον Επαγγελματικό Λογαριασμό οι υπόχρεοι αποδέχονται συναλλαγές που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής όπως, ενδεικτικά, μέσα πληρωμής με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές με μετρητά.
Οι συναλλαγές που διενεργούνται μέσω του Επαγγελματικού Λογαριασμού αφορούν αποκλειστικά την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου.
Δικαιούχοι πληρωμής υποχρεούνται να δηλώσουν το σύνολο των Επαγγελματικών τους Λογαριασμών, σε περίπτωση που οι συναλλαγές διενεργούνται σε περισσότερους Επαγγελματικούς Λογαριασμούς.
Η θέσπιση του Επαγγελματικού Λογαριασμού δίνει την δυνατότητα στη Φορολογική Διοίκηση να λαμβάνει πιστότερη απεικόνιση των συναλλαγών των επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Ο μερικώς ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός έχει απορριφθεί και η κυβέρνηση εξετάζει την ιδέα έκπτωσης φόρου ή φοροαπαλλαγή προς τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που θα είναι συνεπείς.

News.gr

Eπισήμανση: κάθε σχολιο αναγνώστη εκφράζει τον ιδιο και οχι αυτόν εδω τον ιστότοπο. Η ελευθερία του τύπου , δεν περιορίζεται.

Ενημέρωση με mail

Εγγραφείτε στο καθημερινό newsletter μας και λάβετε στο email σας όλα τα τελευταία νέα:

Αναζήτηση Άρθρων

300x100

 

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης σας.

  Δέχομαι cookies από αυτή την ιστοσελίδα.